Вітаю Вас на моєму блозі... Сподіваюсь, що ви знайдете на ньому потрібну та цікаву інформацію... Бажаю Вам приємного проведення часу на моєму блозі!

Методична робота


  
 Затверджено
Похожее изображениеЗасідання методичної ради МЦ відділу освіти, молоді та спорту Недобоївської сільської ради
Протокол №____________ 
               ПЛАН
   роботи методичного
   об’єднання вчителів
     технологічних та
       інформаційних
           дисциплін

на 2016 – 2017 навчальний рік


з проблеми

  «Підвищення якості
 й ефективності освіти
шляхом впровадження
 інноваційних
педагогічних
технологій»
Голова МО :
Грубляк Людмила Григорівна,
вчитель інформатики
Ставчанського НВК,
вища кваліфікаційна категорія,
старший вчитель
Мета роботи методичного об’єднання – оптимізація навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, на основі діагностування педагогічної майстерності задля підвищення результативності навчання, виховання та розвитку учнів.
Мета роботи  методичного обєднання
вчителів технологічних та інформаційних дисциплін:
ü підвищення якості освіти та професійної майстерності (компетентності) педагогів;
ü удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу;
ü упровадження та поширення інноваційних освітніх технологій.
Завдання:
ü вивчити нормативні документи, науково-теоретичні джерела щодо впровадження інновацій;
ü проаналізувати рівень та ефективність застосування інноваційних освітніх технологій;
ü систематизувати методичні матеріали щодо використання інноваційних технологій;
ü організувати діяльність вчителя та навчально-виховний процес в інноваційному режимі;
ü стимулювати творчу активність вчителів школи, створити умови для проведення уроків нового типу, які сприяють професійному вдосконаленню та творчому зростанню вчителів;
ü удосконалити навчально-виховний процес із використанням інноваційних технологій;
ü поширювати педагогічний досвід педагогів щодо питань використання інноваційних освітніх технологій.
Пріоритети:
ü створення умов для використання інноваційних педагогічних технологій з метою формування активності, всебічного розвитку учнів у процесі взаємодії педагога з вихованцями;
ü формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу.
Очікувані результати:
ü Запровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес.
ü Підвищення якості освіти та забезпечення якості знань учнів  відповідно до запитів самих учнів та їхніх батьків.
ü Зростання професійної компетентності вчителів (педагогів).
ü Створення оптимальної та ефективної системи управління освітою з використанням сучасних інноваційних освітніх технологій.
Основні завдання на 2016 -2017 навчальний рік
(інформатика)
Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей.
 Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема:
v здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету;
v створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів;
v висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти;
v використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування;
v планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі.
 У галузі теоретичної інформатики учні:
Ø вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці;
Ø одержують уявлення про основи управління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій;
Ø ознайомлюються з інформаційним моделюванням;
Ø розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності.
 У галузі соціальної інформатики учні:
Ø одержують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційній інфраструктурі суспільства, про основні види засобів масової інформації та взаємодію людини з такими засобами;
Ø засвоюють юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами;
Ø отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.
          Завданнями навчання інформатики у старшій школі є формування в учнів здатності:
Ø виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах;
Ø будувати і використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів.
Робота вчителів інформатики в 2016- 2017 навчальному  році буде спрямовуватися на розв’язання наступних задач:
*   Організація навчально-виховного процесу з інформатики, щодо формування і розвитку творчого потенціалу та можливостей учнів з максимальним урахуванням їх здібностей і нахилів на основі диференціації та індивідуалізації;
*   Посилення індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;
*   Оновлення навчання через впровадження інноваційних технологій;
*   Використання нових інформаційних технологій на уроках інформатики з метою підвищення ефективності викладання навчальних предметів;
*   Використання та вдосконалення різновидів самостійної роботи на уроках та позакласній роботі;
*   Організація та проведення турнірів та олімпіад з інформатики;
*   Прийняття участі у роботі обласних семінарів;
*     Реалізації здоров’язберігаючих технологій.
         Пріоритетні завдання роботи методичного об’єднання у ІІ семестрі:
-        аналіз і узагальнення результатів роботи методичного об'єднання;
-        робота над єдиною педагогічною темою;
-        удосконалення змісту, форми і методів навчально-виховного процесу;
-        розвиток творчої активності педагогів, підвищення їх кваліфікаційного та професійного рівня;
-        проходження атестації вчителями інформатики та трудового навчання;
-        посилення контролю за викладанням і якістю знань, умінь, навичок учнів, позакласною діяльністю, за виконанням норм безпеки життєдіяльності; урізноманітнити форми контролю;
-        ознайомлення з вимогами Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA);
-        продовження роботи щодо впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес;
-        забезпечення поновлення матеріальної бази кабінетів інформатики та майстерень;
-        проведення уроків, позакласних заходів із використанням інформаційно-комунікативних технологій, узагальнити матеріали проведення тижнів інформатики, трудового навчання та профорієнтації; матеріалів проекту для випускників закладів за темою «Від мрії до професії»;
-        впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання.
Затверджено
Засідання методичної ради МЦ відділу освіти, молоді та спорту Недобоївської сільської ради
Протокол №_____________
ПЛАН
роботи  методичного об’єднання вчителів
технологічних та інформаційних дисциплін
на 2016 – 2017 навчальний рік


Голова МО :
Грубляк Людмила Григорівна,
вчитель інформатики
Ставчанського НВК,
вища кваліфікаційна категорія,
старший вчитель
ПЛАН
роботи  методичного об’єднання вчителів
 технологічних та інформаційних дисциплін
ЛЮТИЙ
1.
Про організацію методичного об’єднання вчителів технологічних та інформаційних дисциплін.
Про викладання інформатики, трудового виховання  та особливості організації навчально-виховного процесу у основній та старшій школі у ІІ семестрі 2016-2017 н. р. 
2.
Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, інформатики та інформаційних технологій. Обговорення розв’язків завдань ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, програмування та ІКТ.
3.
 Аналіз участі учнів шкіл у конкурсі “Бобер - 2016”.
4.
Про поповнення Веб-сайтів навчальних закладів, аналіз їх ведення та щорічний конкурс шкільних сайтів.
5.
Ознайомлення з вимогами Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA).

КВІТЕНЬ
1.
Практичні аспекти викладання інформатики у 8 класі
2.
Продовження роботи щодо впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес
3.
Різноманітність методів інтерактивного навчання
4.
Про методику вибору творчого проекту на уроках трудового навчання
5.
Підсумки роботи МО  в поточному навчальному році
6.
Аналіз моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з інформатики та трудового навчання в навчальних закладах.
7.
 Планування роботи МО на наступний  2017-2018 навчальний рік.

Голова методичного об’єднання                                  Л. Г. Грубляк

План роботи МО в період між засіданнями
з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
1.
Координація підготовки учнів до олімпіад. Організація та проведення шкільного етапу олімпіад.
Вересень-листопад
члени МО
2.
Участь в учнівських предметних конкурсах, семінарах, конференціях.
Протягом року
члени МО
3.
Участь у олімпіадах.
Згідно графіка
члени МО
4.
Відвідування відкритих уроків вчителів, Взаємовідвідування уроків з метою вивчення кращого досвіду впровадження інноваційних технологій.
Протягом року
члени МО
5.
Проведення індивідуальних практичних занять щодо створення блогів, використанні інших сервісів Веб 2.0 в навчально-виховній роботі.
Жовтень Протягом року (за потребою)
голова МО
6.
Організація індивідуальних та групових методичних консультацій для вчителів  з актуальних питань НВП та роботи.
Протягом року
голова МО
7.
Участь у заходах тематичних тижнів з інформатики та трудового навчання.
За окремим графіком
члени МО
8.
Вивчення вимог до ДПА та ЗНО. Підготовка до проведення ДПА.
За
надходженням документів
члени МО
9.
Самоосвітня робота вчителів.
Постійно
члени МО
                         
                       
 Проблема методичного об’єднання вчителів-предметників:


«Проблеми формування мотивації
навчальної діяльності школярів
 за сучасних умов»
Проблема

методичного об’єднання
 вчителів технологічних
та інформаційних дисциплін: 

«Підвищення якості й ефективності
освіти шляхом впровадження
інноваційних педагогічних технологій»
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичне об’єднання в 2016/2017 н.р. нараховує 11 вчителів.
Керівник МО – Грубляк Л.
Г.

Якісний склад МО:
Стаж педагогічної діяльності вчителів:

більше 20 років – 5
10-20 років –
2
5-10 років – 2
до 5 років – 2
За кваліфікаційними категоріями:
спеціалістів вищої категорії – 3
спеціалістів І категорії – 2
спеціалістів ІІ категорії – 4
спеціалістів – 2
Мають педагогічні та наукові звання:
“Учитель-методист” – 0
“Старший учитель” – 2
“Відмінник освіти” – 2
Нагороджені грамотами МОН України – .
ПРОТОКОЛ №1
засідання методичного об'єднання вчителів
технологічних та інформаційних дисциплін
від __ лютого 2017 року
Всього вчителів - __ чол.
Присутніх - __ чол.
Головуючий - _____________
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.    Про організацію методичного об’єднання вчителів технологічних та інформаційних дисциплін.
СЛУХАЛИ:
Методиста МЦ ______________ щодо  організації методичного об’єднання вчителів технологічних та інформаційних дисциплін. 
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
2.    Про викладання інформатики, трудового виховання  та особливості організації навчально-виховного процесу у основній та старшій школі у ІІ семестрі 2016-2017 н. р. 
СЛУХАЛИ:
Керівника МО Грубляк Л. Г. щодо викладання інформатики, трудового виховання  та особливості організації навчально-виховного процесу у основній та старшій школі у ІІ семестрі 2016-2017 н. р.   
 УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
3.    Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, інформатики та інформаційних технологій. Обговорення розв’язків завдань ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, програмування та ІКТ.
СЛУХАЛИ:
Керівника МО Грубляк Л. Г.  про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, інформатики та інформаційних технологій
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
4.     Аналіз участі учнів шкіл у конкурсі “Бобер - 2016”.
СЛУХАЛИ:
Керівника МО Грубляк Л. Г.  про аналіз участі учнів шкіл у конкурсі “Бобер - 2016”.
 УХВАЛИЛИ: Прийняти активну участь у конкурсі “Бобер - 2017”.
5.    Про поповнення Веб-сайтів навчальних закладів, аналіз їх ведення та щорічний конкурс шкільних сайтів.
СЛУХАЛИ:
Методиста МЦ ____________  про поповнення Веб-сайтів навчальних закладів, аналіз їх ведення та щорічний конкурс шкільних сайтів. УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
6.    Ознайомлення з вимогами Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA).
СЛУХАЛИ:
Керівника МО Грубляк Л. Г. щодо вимог Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
Голова                                   Л. Г. Грубляк
Секретар                                ____________
ПРОТОКОЛ №2
засідання методичного об'єднання вчителів
технологічних та інформаційних дисциплін
від ____________ 2017 року
Всього вчителів - __ чол.
Присутніх - __ чол.
Головуючий - _____________
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.    Про практичні аспекти викладання інформатики у 8 класі.
СЛУХАЛИ:
Керівника МО про практичні аспекти викладання інформатики у 8 класі
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
2.    Про продовження роботи щодо впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес.
СЛУХАЛИ:
Керівника МО Грубляк Л. Г. про продовження роботи щодо впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
3.    Про різноманітність методів інтерактивного навчання та про методику вибору творчого проекту на уроках трудового навчання.
СЛУХАЛИ:
Вчителя трудового навчання Ставчанського НВК про різноманітність методів інтерактивного навчання та про методику вибору творчого проекту на уроках трудового навчання.
УХВАЛИЛИ: Продовжувати впроваджувати у навчальний процес різноманітні методи інтерактивного навчання.
4.    Про підсумки роботи МО  в поточному році та планування роботи МО на наступний  2017-2018 навчальний рік.
СЛУХАЛИ:
Керівника МО Грубляк Л. Г.  про підсумки роботи МО  в поточному році та планування роботи МО на наступний  2017-2018 навчальний рік.
 УХВАЛИЛИ: Методичне об'єднання вчителів технологічних та інформаційних дисциплін працювало згідно плану. Організаційні форми проведення засідань мали як теоретичну так і практичну спрямованість.  Використання в навчально-виховному процесі сучасних технологій навчання спонукало вчителів до плідної роботи. Засідання МО були присвячені розвитку педагогічної майстерності шляхом виконання творчих проектів.
          Активна участь фахівців в роботі засідань дало змогу опрацювати великий обсяг педагогічних питань стосовно ефективності викладання інформатики, трудового навчання та технологій. Велика увага приділялась підготовці та проведенню предметних олімпіад з інформатики та трудового навчання. Слід зазначити, що участь педагогів у роботі методичного об’єднання позитивно впливає на підвищення рівня майстерності вчителів та удосконалення стану викладання предметів інформатики, трудового навчання та технологій.

Голова                                   Л. Г. Грубляк
Секретар                                ____________

1.     Повний аналіз передбачає всебічний розгляд у єдності взаємозв’язку мети, змісту, методів й прийомів, форм організації, всіх аспектів уроку - змістовного, дидактичного, психологічного, виховного, методологічного, організаційного.
2.     Комплексний аналіз - за своїм характером близький до повного й використовується найчастіше при аналізі декількох уроків однієї теми, системи уроків учителя, системи уроків при здійсненні класно-узагальнюючого контролю тощо.
3.     Аспектний аналіз передбачає більш глибокий розгляд певного аспекту уроку, наприклад, організаційного, або певного питання організації навчально-виховного, дидактичного, психологічного, методологічного процесу.
4.   Короткий аналіз здійснюється для загальної оцінки науково- методичного чи організаційного рівня уроку. Він відображає тільки основні дидактичні завдання (чи реалізовано план уроку, чи досягнута поставлена мета, чи вирішені пізнавальні завдання), які позитивні (негативні) аспекти уроку тощо.
1. Які форми співпраці вчитель використовує на уроці. 
2. Які стосунки між педагогом і учнями на уроці (доброзичливі, натягнуті, напружені, врівноважені, штучні, стримані, непевні, агресивні, депресивні тощо); 

3. Як виконують учні доручення або вказівки вчителя (нервово, спокійно, щиро, насильно, байдуже, ввічливо-коректно); 

4. Як спілкуються діти між собою на уроці. Чи допомагають один одному. Чи захищають один одного. 

5. Хто з дітей займається випереджувальним навчанням. Що вивчив наперед. Яку мету під час цього прагне досягти. 

6. Що особливо сподобалось учням на уроці. Яку б вони поставили йому оцінку, якби оцінювали за 10-бальною системою. 

7. Чи дістали діти задоволення від уроку. А від чого вони із задоволенням відмовилися б. 

8. Який педагогічний такт учителя. Чи завжди педагог на уроці ввічливий, тактовний, доброзичли­вий. Якщо не завжди, то чому. 

9. Як інакше хотіли б учні побудувати урок і стосунки з учителем. 

10. Які скарги має вчитель на учнів. Що хотів би змінити у стосунках із дітьми.

1. Загальна психологічна спрямованість уроку: 
— мотивація діяльності вчителя й учнів на уроці (за обов'язком, за інтересом, за традицією спільної діяльності...); 

— інтерес учителя й учня до уроку (до змісту, методів і форм). 

2. Реалізація ідей розвиваючого навчання: 

— як здійснювалась робота щодо формування ак­тивності, самостійності й творчості; 

— які засоби використовував учитель для постій­ного переходу від навчання до самонавчання. 

3. Організація пізнавальної діяльності на уроці: 

— чи були установки на сприймання, за­пам'ятовування і роздуми (що сприйняти, що завчи­ти, що обговорити); 

— як учитель домагався цілісного й свідомого, осмисленого сприйняття навчального матеріалу (поставив мету, спрямував усвідомленість в одне русло, застосував цілісний підхід, наочність, образність тощо); 

— як організував увагу (як спрямовував, як пере­ключав, що робив під час відволікання, як домагався стійкості); 

— як розвивав пам'ять дітей (які види діяльності організовував, як націлював на запам'ятовування, збереження і відтворення, як добирав інформацію для запам'ятовування, скільки і як повторював, як перевіряв; 

— як розвивав мислення учнів, використовуючи порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікацію, систематизацію, генералізацію; 

— як працював із поняттями, аргументами; 

— як розвивав творчу уяву. 

4. Формування вмінь і навичок дітей: 

— як формував загальнонавчальні вміння й навички; 

— як вироблялися спеціальні вміння й навички; 

— які практикував види вправ і як вони сприяли тренуванню умінь і навичок; 

— яку роль відіграють вказівки, інструкції, алгоритми, зразки під час формування вмінь і навичок; 

— чи раціонально використав час для формування вмінь і навичок 

5. Розвиток емоційно-вольової сфери учнів: 

— які емоції дітей переважають на уроці; 

— які засоби корекції емоцій використав учитель на уроці; 

— чи враховує педагог на уроці індивідуальні особливості й стан дитини; 

— що робить для активізації вольової сфери у дітей; 

— чи помічає учнів з агресивним і депресивним станом. 

6. Психологічна саморегуляція вчителя на уроці: 

— яке творче самопочуття вчителя на уроці; 

— який контакт з учнями; 

— як реагує вчитель на аналіз уроку.

Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку 
1. Планування навчально-виховних цілей на ос­нові програм та їхньої конкретизації за результатами консиліуму:
— освітні завдання уроку;
— виховні завдання;
— завдання розвитку інтелекту, волі, емоцій, ін­тересів;
— взаємозв'язок дидактичних, виховних цілей розвитку на різних етапах навчання.
2. Оцінювання оптимізації змісту. Виділення основного, суттєвого. Виділення об'єкта міцного засвоєння. Повноцінність змісту уроку на різних етапах.
3. Вибір та застосування різних джерел повідом­лення учнями нових знань.
4. Оптимальне поєднання різних методів навчан­ня під час уроку. Обґрунтованість вибору.
5. Використання різних прийомів роботи.
6. Виховання інтересу до навчання.
7. Культура праці вчителя та учнів.
8. Контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок (форми контролю, відповідність оцінювання рівня знань).
9. Характер домашнього завдання, його диференційованість.
10. Оцінювання самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.
Орієнтовна схема повного аналізу уроку
І. Тип і структура уроку:
1. Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми.
2. Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.
3. Витрата часу.
II. Зміст та методика повторення вивченого:
1. Повнота та глибина перевірки.
2. Методика повторення, диференціація завдань.
3. Кількість задіяних перевіркою учнів.
4. Об'єктивність та аргументація оцінювання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу:
1. Вимоги програми.
2. Науковість, зв'язок із життям, система­тичність, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.
3. Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.
IV. Методи навчання:
1. Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними матеріалами.
2. Обгрунтованість застосованих методів.
3. Активізація пізнавальної діяльності.
4. Використання методів проблемного навчання.
5. Поєднання   фронтальної,   індивідуальної   та групової форм роботи.
6. Самостійна робота учнів.
7. Методика контролю та обліку знань.
V. Засвоєння нового:
1. Добір матеріалу для формування умінь та на­вичок.
2. Самостійна робота під час закріплення.
3. Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.
VI. Завдання додому:
1. Обсяг, характер і доступність матеріалу.
2. Наявність та характер інструктажу.
3. Наявність диференційованих завдань.
4. Місце домашнього завдання на уроці.
VII. Характер діяльності вчителя:
1. Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.
2. Мова вчителя та загальний стиль його поведінки.
3. Організаторська, управлінська діяльність вчи­теля. Робота з різними групами учнів.
4. Діяльність вчителя як консультанта та коорди­натора навчання.
VIII. Характер діяльності учнів:
1. Самостійна робота. Робота в групах.
2. Диференціація та індивідуалізація.
3. Активність мислення.
4. Розвиток психічної сфери учнів.
IX. Результати уроку:
1. Підбиття підсумків.
2. Виконання плану.
3. Рівень досягнення мети.
4. Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці.
Типи і види уроків
У сучасній дидактиці та педагогічній практиці найбільш розповсюджена класифікація уроків згідно визначення основної дидактичної мети, що вирішується на тому чи іншому уроці. 
Отже, тип уроку визначається основною дидактичною метою, а вид
 методом його реалізації (або вказує на методику його проведення)
Класифікація типів і видів уроків теоретичного навчання
Тип уроку
Основна дидактична мета
Вид уроку
Урок засвоєння нового матеріалу
Сприяття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації, запам`ятовування основних суттєвих факторів, понять, закономірностей
-          розповідь
-          лекція
-          бесіда
-          кіно
-          екскурсія
Урок закріплення і удосконалення нових З,У,Н
Вторинне усвідомлення нового навчального матеріалу шляхом відтворення та застосування набутих знань у практичній діяльності,  набуття їх міцності
-          лабораторно-практичні заняття
-          самостійна робота
-          вправа
-          семінар
-          бесіда
Урок узагальнення і систематизації нових З,У,Н
Узагальнення і систематизація набутих З,У,Н за темою програми, розвиток творчості та усвідомленої активності учнів, більш глибоке розкриття вузлових питань теми
-          ділова гра
-          конкурс
-          конференція
-          аналіз конкретних ситуацій
Контрольно-перевірочний урок
Виявлення рівня усвідомленості та глибини знань, перевірка і оцінка умінь і навичок практичного їх застосування, отримання даних для атестації учнів
-          контрольна робота
-          опитування
-          залік
-          іспит
-          анкетування
-          конкурс
-          ділова гра
Комбінований урок
Вирішуються декілька дидактичних цілей попередніх типів уроків
Використовуються елементи деяких попередніх видів уроку
У сучасній дидактиці вживається поняття “синтетичний урок”. Це не комбінований урок. Сутність синтетичного уроку полягає в тому, що повторення попереднього навчального матеріалу, як правило, зливається із введенням нової навчальної інформації, при цьому відбувається непомітне “входження” учнів у нову тему. Вивчення нового матеріалу, таким чином, починається вже на етапі актуалізації опорних знань. У свою чергу закріплення нового матеріалу відбувається одночасно (паралельно) з його поясненням і повторенням попереднього навчального матеріалу.
Синтетичному уроку характерні ознаки проблемного уроку, на якому майже завжди спостерігається складне переплетення майже всіх етапів навчального процесу, свого роду комплексність.
При проведенні синтетичного уроку важливу роль відіграють міжпредметні зв`язки.
За формою проведення  можна окремо виділити такі групи нетрадиційних уроків:
-          уроки у вигляді змагань та ігор (конкурси, турніри, ділові ігри, вікторини тощо);
-          уроки у   вигляді публічного спілкування (прес – конференції, аукціони, мітинги, дискусії, громадський контроль тощо);
-          уроки, що спираються на фантазію (урок – казка, урок – легенда, урок – винахід тощо);
-          уроки, комбіновані з іншими організаційними формами навчання (урок – консультація, урок – практикум, урок – залік тощо);
-          уроки, основані на імітації діяльності проведення громадсько – культурних заходів (заочна екскурсія, подорож у часі, інтерв`ю,  репортаж тощо);
-          уроки, основані на нетрадиційній діяльності учнів (уроки взаємонавчання, уроки співпраці, уроки самоуправління тощо);
-          інтегровані, бінарні уроки.
Заходи по вивченню стану навчально-виховної
роботи та рівня навченості

№ з/п
Зміст роботи
Виконавець
Термін виконання
1
Надавати методичну та інформаційну допомогу в організації роботи гуртків, факультативів спецкурсів
Вчителі методисти та старші вчителі
Протягом навчального року
2
Рекомендувати вчителям розробляти власні диференційовані дидактичні матеріали та  використовувати їх у навчально-виховному процесі
Вчителі МО
Протягом року
3
Рекомендувати вчителям дотримуватися єдиних критеріїв (рекомендовані МОН України)  оцінювання знань і вмінь учнів, розробляти тестові завдання  та періодично оцінювати навчальні досягнення  учнів шляхом комп’ютерного тестування
Вчителі вищої, І категорії
Протягом навчального року (згідно власних календарних планів
4
Рекомендувати вчителям інформатики апробувати та допомогти вчителям різних навчальних предметів впроваджувати ПЗ  у навчально-виховний процес
Вчителі інформатики
Протягом року
5
Надати методичну та інформаційну допомогу вчителям на належному рівні готувати учнів до олімпіад. Рекомендувати наукову літературу, що допоможе у підготовці до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня
Голова МО
Протягом навчального року,
до грудня
6
Рекомендувати вчителям готувати учнів до обласних змагань
Вчителі МО
Протягом року, до жовтня
7
Пропонувати тематику наукових робіт та готувати учнів  до конкурсу-захисту робіт МАН
Вчителі МО
Протягом року, до листопада.
8
Проаналізувати вивчення стану викладання інформатики та трудового навчання в навчальних закладах.
методист

Згідно графіка
9
Підготувати тексти контрольних робіт з  інформатики  та трудового навчання для проведення контрольних зрізів знань  у навчальних закладах, які атестуються
методист

Згідно графіка


10
Рекомендувати вчителям  забезпечити участь школярів у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Бобер - 2017» та інших конкурсах, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів
Вчителі інформатики
До листопада 2017 р. (Конкурс: ___листопада)
11
Сформувати архів завдань та розв’язків шкільних та районних олімпіад для використання їх у підготовці учнів до участі у обласних змаганнях з інформатики та трудового навчання
Вчителі МО
Протягом навчального року
12
Пропонувати вчителям  активізувати позакласну роботу (предметні тижні, ранки, конкурси, презентації…) для активізації пізнавальної діяльності учнів та популяризації предметів
Вчителі МО
Протягом навчального року
13
Рекомендувати вчителям допомогу по обслуговуванню комп’ютерної техніки в кабінетах ІКТ, замовляти у територіальному відділі освіти (або при умові  угоди з відповідними спеціальними сервісними центрами)
Вчителі інформатики
Протягом навчального року
14
Рекомендувати вчителям надавати консультативну допомогу адміністрації навчального закладу з питання автоматизації процесу управління школою
Вчителі інформатики
Протягом навчального року
15
Рекомендувати на належному рівні  проведення підготовки учнів до олімпіади з     інформатики та трудового навчання, використовуючи  наукову та науково – методичну    літературу.

Вчителі інформатики
та трудого
навчання
Протягом навчального року
Перелік змагань для учнів (інформатика)
обласного рівня:
-                 Обласна інтернет-олімпіада з інформатики);
всеукраїнського рівня:
-      Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій (http://itolymp.com);
-      Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики (http://www.olymp.vinnica.ua)
-      Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер” (http://bober.net.ua);
Перелік деяких корисних ресурсів
 для самоосвіти учнів (інформатика):
http://innovationslab.com.ua/;
http://www.ed-era.com
http://universinet.org/games
https://www.playcodemonkey.com/
http://www.lingva.ua
http://disted.edu.vn.ua/
http://e-pidruchnyky.net/
http://itknyga.com.ua
https://blockly-games.appspot.com/
Результати конкурсу «Бобер - 2016»:

№ з/п
Клас
ПІ учня
Школа
Конкурс
Бали
Результат
1.
6
Гуйван Дар’я

Ставчансь-
кий НВК

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»
48
участь
2.
7
Голик Максим
46
участь
3.
8
Голик Максим
90
добрий
4.
8
Грубляк Іван
83
добрий
5.
9
Барабаш Марина
69
участь
6.
9
Довганюк Аліна
67
участь
Протокол
 засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
за підсумками перевірки робіт учасників олімпіади учнів   11   класу
Хотинського   району
26 листопада 2016 року
Журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади  з інформатики у складі
голови журі  -  Ганчук В.В.
членів журі -   Максимчук О.О., Горбатюк К.М., Ватаманюк А.В., Савицький Р.А.
проаналізувавши результати виконання завдань 9 учасників олімпіади, оцінило їх роботи таким чином:
з/п
ЗНЗ
Прізвище ім’я по батькові
Кількість балів
Рейтин
гове місце
Балів після апел.
 Диплом
Прізвище, ініціали
вчителя
шифр
1
2
3
4
5
Всього
1.        
Біловецький НВК І-ІІІ ст.
Ватаманюк Ганна
216
2
0
2
0
0
4
8


Ватаманюк А.В.
2.        
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5
Столяр Руслан
217
91
0
100
15
10
216
5


Шевчук О.Д.
3.        
Клішковецька гімназія
Палагнюк Віталій
206
82
100
54
0
0
236
3,4
ІІІ

Ткач С.І.
4.        
Хотинська гімназія
Бабій Андрій
207
91
100
100
10
0
301
1
І

Чолпан І.В.
5.        
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Левчук Макчим
203
82
15
0
0
0
97
6


Стрілець В.В.
6.        
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
Цибуляк Вадим
214
82
100
100
0
0
282
2
ІІ

Максимчук Олександр Олександрович
7.        
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
Іващук Владислав
211
3
1
0
5
0
9
7


Владика Маргарита Олександрівна
8.        
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Бородач Роман
204
3
0
0
0
0
3
9


Білий І.В.
9.        
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Гуменюк Яна
205
82
100
54
0
0
236
3,4
ІІІ

Пеніяга Оксана Вас.

Голова журі      -
 
Ганчук В.В.

Секретар журі -  Максимчук О.О.
Члени журі        Горбатюк К.М.
                             Ватаманюк А.В.
                             Савицький Р.А.              
Протокол  результатів
засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (8 клас, обслуговуюча праця)

п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього балів
Рейтенгове місце


Диплом
Теоретичний  (30)
Комплексна робота (60)
1
Заплітна Дана Русланівна
Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.
8
47
55
11

2
Танащук Марина Вікторівна
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
11
32
43
15

3
Крива Марія Мирославівна
Санковецький НВК І-ІІ ст.
10
42
52
14

4
Бойко Ольга Володимирівна
Ставчанський НВК І-ІІ ст.
14
42
56
9

5
Безбородько Тетяна Вікторівна
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.
19
47
66
4
ІІ
6
Галичанська Дар'я Олегівна
Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
16,5
43
59,5
8
ІІІ
7
Москалюк Георгіна Миколаївна
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
22
50
72
3
ІІ
8
Петрик Наталя Дмитрівна
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
13
27
40
16

9
Снугір Еріка Вячеславівна
Малинецький НВК І-ІІІ ст.
15,5
57
72,5
2
ІІ
10
Нагірняк Катерина Дмитрівна
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
10
50
60
7
ІІІ
11
Дудка Віолета Віталіївна
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
15
47
62
5
ІІІ
12
Сандюк Анастасія Олександрівна
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст
12.5
41
53,5
12

13
Гаманжій Адріана Русланівна
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
18,5
37
55,5
10

14
Рашківська Яна Юріївна
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
10
43
53
13

15
Толмач Вікторія Василівна
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5
17
43
60
7
ІІІ
16
Антонюк Анастасія Володимирівна
Клішковецька гімназія
19,5
42
61,5
6
ІІІ
17
Мельник Віта Олександрівна
Зарожанський НВК
21
53
74
1
І 

Протокол
 результатів
засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (9 клас, обслуговуюча праця)
п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього балів
Рейтингове місце
Диплом
Теоретичний (30)
Комплексна робота (60)
1
Тулюлюк Віталіна Олександрівна
Бочковецький НВК І-ІІ ст.
13,5
38
51,5
6

ІІІ
2
Бодак Ангеліна Михайлівна
Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.
12
29
41
11

3
Горобчук Аліна Іванівна
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.
15,5
31
46,5
10

4
Попович ВасилинаОлександрівна
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
19,5
27
46,5
10

5
Гуменюк Каріна В'ячеславівна 
Санковецький НВК І-ІІ ст.
15
47
62
4

ІІІ
6
Саінчук Кристина  Володимирівна
Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.
10
40
50
8

7
Гоцуцура Олександра Вікторівна
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
18
51
69
2

ІІ
8
Коваль Анастасія Вадимівна
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
9,5
45
54,5
5

ІІІ
9
Порубалюк Іванна Ігорівна
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
24
55
79
1
І
10
Калиняк Марина Олександрівна
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
11
38
49
9


11
Абрахманова Каріна Вікторівна
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5
18,5
48
66,5
3

ІІ
12
Безрода Каталіна Сергіївна
Хотинська гімназія
16,5
34
50,5
7


Протокол  результатів
 засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (10 клас, обслуговуюча праця)
п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього балів
Рейтингове місце
Диплом
Теоретичний (30)
Комплексна робота (60)
1
Безбородько Вікторія Вікторівна
Грозинецький НВК І-ІІІ ст.
19,5
43
62,5
3
ІІІ
2
Зозуляк Крістіна Валеріївна

Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
14,5
36
50,5
5

3
Паращук Катерина Федорівна

Малинецький НВК І-ІІІ ст.
15
37
52
4

4
Бурдейна Маргарита Василівна
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
16
34
50
6

5
Лазовська Влада Дмитрівна

Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
14,5
54
68,5
2
ІІ
6
Шевчук Каріна Олександрівна
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5
21
56
77
1
І

Протокол  результатів
засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (11 клас, обслуговуюча праця)


п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього балів
Рейтингове місце
Диплом
Теоретичний (30)
Комплексна робота (60)
1
Самборська Тетяна Валеріївна 
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.

15
45
60
3
ІІІ
2
Панчук Анна Юріївна
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
.
12
38
50
4

3
Василькова Анастасія Андріївна
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
9,5
56
65,5
1
І
4
Мельничук Кароліна Валеріївна
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
7,5
42
49,5
5

5
Огнєва Оксана Миколаївна
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5

9
39
48
6

6
Маланчук Анастасія Валентинівна
Колінковецька ЗОШ І-ІІІст.
11,5
53
64,5
2
ІІ

Протокол  результатів
засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (9 клас, технічна праця)

п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього
балів
Рейтингове місце
Диплом
Теоретичний (30)
Комплексна робота (60)
1
Карпляк Василь Петрович
Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.
9
41
50
14

2
Веренчанський Дмитро Вікторович 
Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.
13
43
56
10

3
Лазарюк Вадим Васильович
Керстенецька ЗОШ І-ІІ ст.
17
48
65
6
ІІІ
4
Цвик Микола Михайлович
Пашковецький НВК І-ІІ ст.
9
45
54
11

5
Чаглій Мирослав Віталійович
Біловецький НВК І-ІІІ ст.
22
47
69
5
ІІІ
6
Михайлюк Андрій Дмитрович
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
16
53
69
5
ІІІ
7
Мельник Олег Олегович
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
23
58
81
2
ІІ
8
Хабуля Павло Васильович
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
14
50
64
7
ІІІ
9
Акаловський Петро Васильович
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
13
39
52
13

10
Москалюк Станіслав Сергійович
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
13
36
49
15

11
Попов Анатолій Вячеславович
Полянський НВК І-ІІІ ст.
16
56
72
3
ІІ
12
Татарчук Артем Олексійович
Рашківська ЗОШ  І-ІІ ст.
16
55
71
4
ІІ
13
Тритяк Сергій Вадимович
Ставчанський НВК
20
40
60
8

14
Миронюк Артур Русланович
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
14
39
53
12

15
Костенчук Олександр Олександрович
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
24
58
82
1
І
16
Козарюк Богдан Вячеславович
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
23
42
65
6
ІІІ
17
Дідух Роман Степанович
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5
9
38

47
16

18
Кисорець Олександр Іванович
Хотинська гімназія
17
41

58
9
  

Протокол
 результатів
засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (10 клас, технічна праця)
п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього балів
Рейтингове місце
Диплом
Теоретичний (30)
Комплексна робота (60)
1
Максимчук Роман Дмитрович
Біловецький НВК І-ІІІ ст.
18
53
71
2
ІІ
2
Никорюк Вадим Анатолійович
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
10
57
67
3
ІІ
3
Митківський Дмитро Олександрович
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
14
49
63
7

4
Бостан Валентин Юрійович
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
12,5
54
66,5
4
ІІІ
5
Бучацький Максим Васильович
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
10
46
56
9

6
Вереничук Станіслав Вячеславович
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
15,5
45
60,5
8

7
Церковнюк Богдан Еврікович
Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
12
52
   64
6
ІІІ
8
Кривий Андрій Васильович
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.

11
40
51
10

9
Антонюк Владислав Геннадійович
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
12,5
52
64,5
5
ІІІ
10
Пастушак Іван Валерійович

Шировецький НВК І-ІІІст..
6,5
41
47,5
11

11
Долгий Дмитро Анатолійович
Полянський НВК
16
60
76
1
І

Протокол результатів
засідання журі II етапу за підсумками перевірки робіт
учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (11 клас, технічна праця)

п/п
Прізвище, ім’я по батькові

Навчальний заклад
Кількість балів
Всього балів
Рейтингове місце
Диплом
Теоретичний (30)
Комплексна робота (60)
1
Кушнірюк Мирослав Леонідович
Біловецький НВК І-ІІІ ст.
26
50
76
3
ІІ
2
Пінчук Давид Стапнович
Зарожанський НВК І-ІІІ ст.
16
58
74
4
ІІІ
3
Митківський Олександр Олександрович
Данковецький НВК І-ІІІ ст.
12,5
30
42,5
10

4
Кадельник Вадим Вікторович
Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.
22
56
78
2
ІІ
5
Головатий Артем Влодимирович
Круглицький НВК І-ІІІ ст.
13,5
45
58,5
7

6
Стрільчук Дмитро Валерійович
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.
19,5
47
66,5
6

7
Герасимчук Артем Миколайович 
Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.
9,5
35
44,5
9

8
Залалетінов Євген Григорович
Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.
15,5
40
55,5
8

9
Гонцарюк Павло Вікторович
Шировецький НВК І-ІІІ ст.
17
50
67
5
ІІІ
10
Шалаєв Олег Олександрович
Хотинська гімназія
21
58
79
1
І

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
ДО КАБІНЕТУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ: МАЙСТЕРНІ
І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту

3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-3 класів)

4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 4 класів)

5.   Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-6 класів)

6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 7-11 класів)

7.    Національна доктрина розвитку освіти

8.    Конвенція про права дитини

9.   Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу

3.   Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

4.    Рекомендації щодо заземлення кабінету

5.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення майстерні

6.    Акт введення в експлуатацію кабінету трудового навчання - майстерні

7.    Акт-дозвіл на проведення занять у майстерні у поточному році

8.    Типові переліки навчально-наочних посібників у майстерні

9.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей

10.    Інвентарна книга майстерні

11.    Матеріальна книга майстерні

12.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення майстерні

13.    Паспорт забезпеченості майстерні

14.    Паспорт майстерні - Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013

15.    Паспорт  майстерні - альтернативний

16.    План роботи майстерні на поточний рік - Зразок

17.    Перспективний план розвитку майстерні - Зразок

18.    Графік роботи майстерні

19.  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

20.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

21.  Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи

22.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом майстерні

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

4.    Правила користування електричною енергією

5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів
ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

3.   Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)

5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98

8.  Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."

9.    Посадова інструкція учителя

10.    Посадова інструкція завідуючого робочою кімнатою

11.    Посадова інструкція завідуючого майстернею по дереву

12.    Посадова інструкція завідуючого майстернею по металу

13.    Посадова інструкція лаборанта

14.    Посадова інструкція-керівника гуртка

15.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя

16.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів

17.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у майстерні

18.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у майстерні

19.    Інструкція з пожежної безпеки - Загальна

20.    Інструкція з пожежної безпеки в навчальних майстернях школи

21.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у майстерні

22.    Інструкція користування вогнегасником

23.    Інструкція з електробезпеки у майстерні

24.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у майстерні

25.    Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях

26.    Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів

27.  Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях

28.    Інструкція під час виконання електромонтажних робіт

29.   Інструкція з охорони праці під час роботи з використанням переносних електроінструментів

30.    Інструкція з охорони праці під час ручної обробки металу

31.    Інструкція з охорони праці під час роботи на фрезерному верстаті

32.    Інструкція з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по металу

33.    Інструкція з охорони праці  під час роботи на заточувальному верстаті (електроточилі)

34.    Інструкція з охорони праці під час роботи на свердлильному верстаті

35.    Інструкція з охорони праці під час роботи на круглопильному (циркульному) верстаті

36.    Інструкція з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по дереву

37.    Інструкція з охорони праці під час роботи на деревофугувальних верстатах

38.    Інструкція з охорони праці під час ручної обробки деревини

39.    Інструкція з охорони праці виконанні сільськогосподарських робіт

40.    Інструкція Виробнича санітарія і гігієна праці в шкільних майстернях

41.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм

42.    Вміст аптечки першої допомоги

43.   Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці

44.  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

45.   Саморобні інструкції:

    Інструкція з охорони праці під час чергування в навчальних майстернях

    Інструкція з охорони праці під час виконання лабораторно-практичних робіт

    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсій

    Інструкція з охорони праці при розмічанні

    Інструкція з охорони праці при пилянні деревини

    Інструкція з охорони праці при струганні деревини. 
    Інструкція з охорони праці при довбанні та різанні деревини стамесками
    Інструкція з охорони праці при складанні столярних виробів 
    Інструкція з охорони праці при оздобленні виробів 
    Інструкція з охорони праці при рубанні металу 
    Інструкція з охорони праці при випрямлянні та згинанні листового металу й дроту
    Інструкція з охорони праці при обпилюванні
    Інструкція з охорони праці при різанні листового металу ножицями
    Інструкція з охорони праці при різанні металу ножівкою
    Інструкція з охорони праці при нарізанні метричної різьби
    Інструкція з охорони праці під час електропаяння
    Інструкція з охорони праці при термічній обробці металу
46.   Типові норми належності вогнегасників
47.   Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
48. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
49.   Журнал адміністративно-громадського контролю 
50.   Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
51.  Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення  трудового навчання (Технології) на 2014/2015 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014/2015 навчального року

3.    Перелік підручників та посібників з майстерні на 2014/2015 н.р.

4.    Навчальний календар на 2014/2015 н.р.

5.    Програми з трудового навчання (Технології)

6.    Підручники та посібники з трудового навчання (Технології) (посилання на скачування)

7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з трудового навчання (Технології)

9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

10.  Оформлення кабінету

       а) Державна символіка

       б) Фото відомих винахідників (9 шт.)

       в) ТБ на стенд:

           - надання медичної допомоги

           - порядок дій під час пожежі

           - розташування вогнегасника та аптечки

           - служби екстреного виклику

       г) знаки безпеки (134 шт.)

11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:

        - лист МОН;

        - положення про атестацію;

        - методичні рекомендації щодо атестації;

        - шаблони документів для атестації вчителя.

12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів

13.    Інструкція з ведення класного журналу

14.    Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року Про використання навчальної літератури

15.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму - від 25.07.2014 № 1/9-372

16.  Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації - від 30.07.2014 № 1/9-385

17.    Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року Про особливу відповідальність педагогічних

та науково-педагогічних працівників

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни

3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів 

5.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України

6.   Трудові та інші права у сфері освіти

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій

3.    Схема Евакуації з майстерні - Зразок

4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у майстерні

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету 

ПЕРЕЛІК
НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ  ІНФОРМАТИКИ

Портфоліо вчителів

https://www.slideshare.net/ssuser4f7ce1/ss-72748651
Довідка
про стан викладання трудового навчання
у Керстенецькій ЗОШ І-ІІ ступенів
від 14.03.2017 року
Тема перевірки:
1.              Стан викладання трудового навчання, рівень навчальних досягнень учнів.
2.              Позакласна робота з предмета.
3.              Стан матеріальної бази для забезпечення трудового навчання.
Мета перевірки:
1.              Вивчити якість викладання трудового навчання.
2.              Виявити рівень трудової компетенції учнів, адекватність оцінок вимогам навчальних програм, стан позакласної роботи з трудового навчання.
3.              Виявити стан методичного, матеріального забезпечення викладання.
Вид контролю:
1.              Відвідування уроків.
2.              Знайомство з базою методичного та матеріального забезпечення викладання трудового навчання.
3.              Індивідуальні співбесіди з учителями.  
         Освітня галузь «Технології» в 5-9 класах представлена предметом «Трудове навчання» («технічна праця» та «обслуговуюча праця»).
Відповідно до типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета трудове навчання у 2016-2017 навчальному році відводиться: у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; у 7 – 9 класах – 1 год. на тиждень.
Вивчення трудового навчання в 2016-2017 навчальному році здійснюється за такими навчальними програмами:
5 – 8 класи – «Навчальна програма з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585;
9 клас – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редак­ція) (за загальною редакцією В. Мадзігона).
Обов’язкова для вивчення складова обирана школою із запро­понованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, інтересів учнів та кадрового забезпечення.
«Технології» у школі викладають Дергач Олександр Парфентійович (освіта - вища, І кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж – 35 років, атестацію пройшов у  2013 році) та Городенська Віта Дмитрівна (освіта - середня спеціальна, кваліфікаційна категорія - спеціаліст, педагогічний стаж – 19 років, атестацію пройшла у 2015 році).
Календарні плани вчителів  складені з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконанням державних програм. Кабінети забезпечені навчальними посібниками, дидактичними матеріалами.
Роботи, виконані школярами, постійно демонструються на районному  рівні, що відзначено відповідними грамотами і дипломами.
Вивчення стану викладання предмета «Трудове навчання» показало, що вчителі добре обізнані із сучасними вимогами щодо проведення уроків і позакласної роботи з предмета, знають програму, пояснювальні записки до неї, ознайомлені з методичними посібниками й позитивним досвідом роботи колег.
Учитель Городенська В. Д. обладнала кабінет обслуговуючої праці, де зібрано рукодільний матеріал. Творчі роботи Віти Дмитрівни та її вихованців прикрашають школу.
У школі є  майстерня трудового навчання, яка як і кабінет обслуговуючої праці, в основному, відповідає сучасним вимогам. Проте недостатнє технічне забезпечення  створює додаткові труднощі у учнів та вчителів при викладанні предмета, особливо практичної його частини. Поповнення матеріальної бази кабінету здійснюється за кошти спонсорів та власні кошти учителів.
Практичні роботи, тематичні оцінювання проводяться вчасно, оцінені згідно вимог критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. При проведенні практичних робіт вчителі та учні дотримуються правил техніки безпеки, вчасно записуються інструктажі з техніки безпеки. Всі практичні роботи обліковано вчасно, зроблено записи про проведення відповідного інструктажу з безпеки життєдіяльності.
Аналіз відвіданого уроку обслуговуючої праці у 7 класі «Мережка – прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережкою» продемонстрував наступне:
     Аналіз відвіданого уроку
Спостереження на уроці
Предмет:  Обслуговуюча праця    Клас: 7
Мета відвідування уроку: Проаналізувати проведення уроку, ознайомитись із методикою проведення уроку, а також перейняти передовий досвід.

Місце проведення уроку: Керстенецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Тема уроку: Мережка – прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережкою.
ПІБ вчителя:   Городенська Віта Дмитрівна        Дата 14.03.2017
Урок почався вчасно. На уроці були присутні всі учні. Робоче місце учнів було приготовлене до виконання роботи. Перед початком уроку вчитель привітався з учнями і перевірив  їх готовність до уроку.
Санітарно-гігієнічний стан кабінету відповідав нормам.

Під час проведення вступного інструктажу було доведено до учнів зміст теми, завдання та організації її вивчення.

Тема уроку: Мережка – прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережкою.

Мета уроку: 1. Формування умінь учнів щодо технології виконання мережок «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик». 2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів у вивченні та збереженні традицій українського народу. 3. Виховання любові до праці, організованості, практичності, охайності.

При проведенні вступного інструктажу були використані такі методи як розповідь, пояснення, бесіда.

Після закінчення вступного інструктажу учням роздаються завдання та повідомляється час його виконання.

Учні на своїх робочих місцях були забезпечені роздатковим матеріалом. Учні на високому рівні засвоїли вступний інструктаж, при цьому виконували правильно свої завдання. Вчитель своєчасно надавала допомогу учням при виконанні завдання. Учні були зайняті своїм завданням на весь період часу. Вчитель час від часу обходила робочі місця учнів і пояснювала, які помилки вони допускають під час виконання завдання.

Рівень самостійності учнів під час виконання завдань був на високому рівні. На уроці учні буди забезпечені умовами безпечної праці та дотримувалися техніки безпеки, санітарної та пожежної безпеки. На уроці були використані роздаткові матеріали при цьому учні їх активно використовували.

Під час проведення заключного інструктажу було проведено аналіз виконання учнями завдань, узагальнення умінь і навичок учнів і їх помилок та причини їх виникнення. Учням було повідомлено оцінку за виконання завдання. Після закінчення уроку учні прибрали свої робочі місця.

Висновки і пропозиції

Урок повністю відповідає програмі. Цілі уроку були реалізовані повністю. Учні добре засвоїли навчальний . Структура уроку розроблена правильно та раціонально було використано час уроку.

Вчитель ефективно використовувала засоби навчання (слово вчителя, наочні засоби, технічні засоби навчання, комп´ютер, роздатковий матеріал). Інструктурування учнів на всіх етапах заняття було  за допомогою бесіди. Учні були зацікавлені навчальними завданнями.

Практичну роботу виконали всі учні вчасно.
Під час підготовки вчителів до уроків трудового навчання раджу використовувати матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтах:
1.    Газета «Трудове навчання»  видавництва «Шкільний світ».
2.    Журнал «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса».
3.    Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі». Видавнича група «Основа».
4.    Веб-сайт http://trudove.org.ua/.
5.    Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/.
Рекомендації:
З метою поліпшення стану викладання  предмета, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, підвищення ефективності уроків, розкриття творчого потенціалу учнів та вчителів, рекомендую:
1. Вчителям Дергачу О. П. та Городенській В. Д.:
Удосконалювати методику проведення уроків трудового навчання. Практикувати проведення нестандартних уроків, використання активних та інтерактивних, нестандартних форм і методів роботи на уроці.
Постійно
Продовжити роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучати їх до участі у виставках-конкурсах виробів декоративно-ужиткового мистецтва та інших.
Постійно
Більше уваги приділяти  правильному  оформленню документації.
До травня 2017 року
2. Дирекції Керстенецької ЗОШ І-ІІ ст.:
До 01.05.2017 року обговорити наслідки перевірки, підготувати конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків і здійснювати контроль за їх виконанням.

Удосконалювати форми і методи роботи з обдарованими дітьми, Активізувати участь школярів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання.
Забезпечити ширше використовувати ІКТ під час викладання трудового навчання.
  Керівник МО вчителів технологічних

 та інформаційних дисциплін                                                           Л. Г. Грубляк
Довідка
про  перевірку бази методичного та матеріального забезпечення
викладання інформатики
у Керстенецькій ЗОШ І-ІІ ступенів
від 14.03.2017 року
Тема перевірки:
1.              Стан матеріальної бази для забезпечення викладання інформатики.
2.              Рівень навчальних досягнень учнів.
3.              Позакласна робота з предмета.
Мета перевірки:
1.              Виявити адекватність оцінок вимогам навчальних програм, стан позакласної роботи з інформатики.
2.              Виявити стан методичного, матеріального забезпечення викладання інформатики.
Вид контролю:
1.              Знайомство з базою методичного та матеріального забезпечення викладання інформатики.
2.              Індивідуальна співбесіда з учителем.
Предмет «Інформатика» у Керстенецькій ЗОШ І-ІІ ступенів викладає Гаврилян Вадим Васильович (освіта - вища, ІІ кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж – 9 років)
 У 2016/2017 навчальному році вивчення інформатики у 5-8 класах вчитель здійснює за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:
та у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладах за навчальною програмою для учнів 9 класів за посиланням:
У 2016/2017 навчальному році  вчитель  використовує чинні попередні методичні рекомендації, зокрема: лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/zbirnyk__19-20-21_2014%20(3)-11.pdf, лист Міністерства від 26.06.2015 № 1/9-305 http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf, методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах, надруковані у Інформаційному збірнику МОН, №№ 19-21, 2009 р.
Так як останнім часом пріоритетним у навчанні стає компетентнісно-орієнтований підхід, то після доопрацювання навчальних програм з інформатики на виконання компетентнісних завдань не було виділено окремо навчальний час. Компетентнісні завдання та задачі вчитель запланував застосовувати наскрізно через увесь навчальний курс.
При вивченні курсу інформатики вчитель передбачає проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт передбачено використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.
Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики  здійснюється з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Тематичне оцінювання здійснюється в кінці кожної теми навчальної програми. Оцінки за обов’язкові роботи  занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.
У 5 класі вчитель використовує навчально-імітаційне середовище програмування Scratch, у 8 класі - середовище програмування Lazarus (мова Object Pascal).
Кабінет забезпечений навчальними посібниками, дидактичними матеріалами.
При проведенні практичних робіт вчитель та учні дотримуються правил техніки безпеки, вчасно записуються інструктажі з техніки безпеки. Всі практичні роботи обліковано вчасно, зроблено записи про проведення відповідного інструктажу з безпеки життєдіяльності.    
Рекомендації:
З метою поліпшення стану викладання  предмета, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, підвищення ефективності уроків, розкриття творчого потенціалу учнів та вчителя, рекомендую:
1. Вчителю Гавриляну В. В.:
Під час підготовки вчителя до уроків інформатики раджу використовувати матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з інформатики, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтах:
1.    Газета «Інформатика»  видавництва «Шкільний світ».
2.    Веб-сайт  "Учительський журнал on-line   http://www.teacherjournal.com.ua/
3.   Веб-сайт "Методичний портал  http://metodportal.com/
4. Сайт вчителів інформатики Буковини http://informatika-buk.org/
Постійно
Продовжувати роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучати їх до участі у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер” (http://bober.net.ua).  
Постійно
Поповнити документацію по  нормативно-правовій базі до кабінету інформатики
До травня 2017 року
2. Дирекції Керстенецької ЗОШ І-ІІ ст.:
До 01.05.2017 року обговорити наслідки перевірки, підготувати конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків і здійснювати контроль за їх виконанням.
Удосконалювати форми і методи роботи з обдарованими дітьми, активізувати участь школярів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики та конкурсах з інформатики («Бобер», «Байт»).
Керівник МО вчителів технологічних

 та інформаційних дисциплін                                                           Л. Г. Грубляк
Підсумки роботи
 методичного об’єднання
вчителів  технологічних
та інформаційних дисциплін
за 2016 - 2017 навчальний рік
           Методичне обєднання  вчителів технологічних та інформаційних дисциплін  протягом навчального року працювало згідно плану. У процесі роботи, відповідно до плану, були проведені  засідання, на яких обговорено питання згідно різної тематики.
Вся робота була направлена на виконання законів України, постанов та наказів Міністерства освіти і науки України про організацію методичної роботи з учителями інформатики та трудового виховання відповідно до концептуальних питань розвитку освіти в державі. Зважаючи на важливість інноваційного навчання, яке полягає в модернізації навчально-виховного процесу на засадах особистісно-орієнтованого підходу, члени МО працювали над  методичною проблемою: „Підвищення якості й ефективності освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій”.
  У цьому 2016-2017 навчальному році вивчення інформатики за новими навчальними програмами та підручниками розпочали вивчення інформатики відповідно у 5-х та 8 класах.
У цьому навчальному році учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів навчалися за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та відповідними внесеними змінами.
У  2016/2017 навчальному  році вчителі інформатики та трудового навчання організовували свою роботу:
·        для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;
·        для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
·        для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
·   для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657. (Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів).
Усі програми розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), надруковано у фахових виданнях.
У 2016/2017 навчальному році всі учні загальноосвітніх навчальних закладів  були на 100 % забезпечені підручниками. Але новими підручниками (інформатика) для 5та 8 класів ні.
У загальноосвітніх навчальних закладах інформатику у 5-11класах 2016/2017 навчальному році викладали 4 вчителі, трудове навчання – 6.
Курсовою перепідготовкою охоплені всі вчителі відповідно до перспективного плану. Підвищення кваліфікації при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2016/2017 навчальному році пройшов  вчитель трудового навчання Ставчанського НВК Петрушка В. Г.
    Структурою методичної роботи, визначеною методичною радою МЦ відділу освіти, молоді та спорту Недобоївської сільської ради Протокол №____________  , передбачено функціонування методичного об'єднання вчителів технологічних та інформаційних, керівник - вчитель Ставчанського НВК Грубляк Людмила Григорівна. Традиційною формою роботи  методичного об’єднання є його засідання. (Протоколи засідань МО)
  У Міжнародному конкурсі з інформатики та компютерної вправності «Бобер» у 2016-2017 навчальному році взяли участь:
6 учнів Ставчанського НВК.
Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів  ґрунтовно вивчався у Керстенецькій ЗОШ І-ІІ ступенів (Довідка)
      В ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики взяв учень       Недобоївського НВК І-ІІІ ст. Іващук Владислав (7 місце). Дипломами призерів ІІІ ступеня з олімпіади з обслугавуючої та технічної праці отримали Нагірняк Катерина Дмитрівна, Коваль Анастасія Вадимівна з Недобоївського НВК І-ІІІ ст.  та Лазарюк Вадим Васильович Керстенецька ЗОШ І-ІІ ст.
В ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з  обслуговуючої праці взяло участь  7 учнів, з технічної праці - 6. З них отримали призові місця.
Недобоївський НВК І-ІІІ ст.  – 6,4 - 15,8,6,
Ставчанський НВК – 9 - 8,
Керстенецька ЗОШ І-ІІ ст. - 0
Долинянська ЗОШ І-ІІст. – 11,11 - 14
Слід зазначити, що учні не з усіх  шкіл беруть участь у олімпіадах та конкурсах.
Засвоєнню програмового матеріалу учнями сприяють предметні тижні. Навчально-матеріальна база кабінетів інформатики та трудового навчання потребують оновлення, дообладнання.
Робота вчителів інформатики висвітлювалась на власних блогах.
Виявлено ряд недоліків і упущень у формуванні компетенцій учнів. В деяких учнів спостерігається  зниження якості знань.
Бібліотеки навчальних закладів недостатньо поповнюються навчальною, науковою, енциклопедичною, інформаційно-довідковою, методичною літературою та фаховими виданнями. У загальноосвітніх навчальних закладів не передплачено фахові журнали і газети з інформатики та трудового навчання.
Протягом квітня-травня у вчителів інформатики була можливість стати учасниками серії вебінарів, присвячених можливостям використання симулятора Packet Tracer при викладанні курсу "Інформатика"
Проведення вебінарів та підтримка в роботі з Packet Tracer надавалася безкоштовно інструкторами Cisco ITC "Запорізька державна інженерна академія". Вже сьогодні Packet Tracer використовується у навчальному процесі в деcятках українських шкіл.
Використання Packet Tracer дозволить викладачеві:
Підвищити мотивацію учнів під час вивчення таких тем, як "Комп'ютерні мережі", "Моделювання".
Використовувати ефектні демонстрації під час викладення теоретичного матеріалу.
Використовувати наявні або створювати власні лабораторні роботи з автоматичним оцінюванням та захистом від списування.
Реалізувати елементи STEM-освіти на уроках інформатики, технологій, робототехніки.
Ефективно організувати індивідуальну та групову роботу учнів над навчальними проектами.
 Використання Packet Tracer дозволить  учням:
Створити інтерактивну модель мережі комп'ютерного класу, домашньої мережі та зрозуміти як вона працює через проведення експериментів.
Спроектувати власну нову мережу та експериментувати з її поведінкою, спостерігаючи за анімованим процесом її роботи.
Створювати нові моделі та отримувати відповіді на запитання "А що буде, якщо....?"
Працювати з Інтернетом речей і навіть створювати нові Інтернет-речі.

Отримати досвід використання набутих знань у повсякденному житті.
Склад МО вчителів технологічних та інформаційних дисциплін
на 2017 - 2018 навчальний рік (фото, кредо)
https://drive.google.com/drive/folders/17dazQXQYvKQkOXXHNXjuXHKp0-tUjKPA


План роботи МО вчителів
на 2017 - 2018 навчальний рік
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Rc6u-RqiTQTm41MVRjekV0bHM

Протоколи засідань МО вчителів
на 2017 - 2018 навчальний рік
https://drive.google.com/drive/folders/1jE0Y8gmYt-d0OuXFGHhPv-WUvkwFMv-d

План роботи методиста 
на 2017 - 2018 навчальний рік
http://shcool201468.blogspot.com/p/blog-page_7.html
Проблеми, над якими працюють
навчальні заклади освіти, підпорядковані
Недобоївській сільській раді
Навчальна:
Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів у рамках Нової української школи
Виховна:

Використання у виховному процесі інноваційних технологій для реалізації заходів Концепції національно-патріотичного виховання

Графік проведення відкритих методичних об’єднань
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Rc6u-RqiTQTm41MVRjekV0bHM

Підсумки роботи МО вчителів технологічних та інформаційних дисциплін за 2017 - 2018 н. р.
https://drive.google.com/drive/folders/17dazQXQYvKQkOXXHNXjuXHKp0-tUjKPA
Увага!!! Продовження на сторінці: http://shcool201468.blogspot.com/p/blog-page_2.html

Комментариев нет:

Отправить комментарий